אבחון גנטי טרום השרשתי (PGS/PGD)

אבחון גנטי טרום-השרשתי (PGD)

אבחון גנטי טרום-השרשתי הינו הליך בו נבדקת סטייה גנטית שקשורה למחלה מסויימת, על-מנת למנוע השתרשות של עובר חולה במחלה הגנטית שההורים או אחד מהם נשא שלה, וכך למנוע לידות של ילדים הנושאים מחלות תורשיות.

האבחון מתבצע בסופו של הליך הפריה חוץ-גופית (בשיטת ICSI), על עובר הנמצא ביום השלישי (בלסטומר) או ביום החמישי (בלסטוציסט) להתפתחותו.

לקיחת התאים מתבצעים במעבדת הIVF , אז נשלח העובר למכון הגנטי לשם ביצוע האבחון.

האבחון נעשה על תא בודד שנלקח מן העובר, המעיד על העובר כולו, שכן המטען הגנטי זהה בכל התאים. בנוסף אין בבדיקה כל סיכון לפגוע בהמשך ההתפתחות של העובר.

טרם ביצוע לקיחת התאים מתבצעת ישנו הליך של הכנה בו ברוב המקרים יילקחו דמים מבני המשפחה במכון הגנטי.

כיום, בעזרת ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, ניתן לבצע את השיטה לצורך אבחון כל מחלה גנטית.

בכל מקרה של נשאות של מחלה יש לעבור ייעוץ גנטי טרם הבדיקה.

האבחון הגנטי PGD  ממומן על-ידי קופות החולים, אשר מממנות גם את טיפול ההפרייה אצל זוג שאין לו בעיית פוריות ועובר את הטיפול לצורך האבחון הגנטי בלבד.

סריקה גנטית (PGS)

סריקה גנטית מאפשרת לבדוק שמספר הכרומוזומים בעובר תקין (46, או 23 זוגות), ובכך מייסעת בבחירת העובר בעל סיכויי ההשרשה הגבוהים ביותר.  אותו עובר שנבדק ונמצא תקין, מוחזר לרחם.

ההליך כרוך בהוצאת תאים מעובר ביום החמישי להתפתחותו (בלסטוציסט), וביכולתו להחליף את בדיקת המי-שפיר שלעיתים נדרשת בשלבים מתקדמים של הריון.

התאים נלקחים במעבדת IVF  ומועברים למכון הגנטי.

לרוב לא ניתן להחזיר באותו מחזור טיפול את העוברים, ולכן לאחר לקיחת התאים מוקפא העובר, ורק לאחר קבלת התשובה על ממצאי הבדיקה, ניתן להכין את האישה להחזרת העובר.

ההפרעות הכרומוזומליות מושפעות גם מגיל האישה. ככל שגיל האישה עולה אחוז ההפרעות הכרומוזומליות בעוברים עולה, כדוגמת תסמונת-דאון. מכאן שהבדיקה מומלצת בעיקר בגיל מתקדם של האישה, וכן למי שרוצה להמנע מבדיקת מי-שפיר.

הבדיקה מיועדת למי שחוותה הפלות חוזרות, למי שגילה מתקדם (בדרך-כלל מגיל 38 ומעלה), לזוגות המתקשים להרות או שחוו כשלונות חוזרים בטיפולי פוריות.

בדיקת התקינות של מספר הכרומוזים בעובר מעלה את הסיכוי למנוע הפלות או הפרעות שונות הנובעות מחוסר האיזון הכרומוזומלי, בהמשך ההריון.

שתי הבדיקות הגנטיות יכולות להתבצע במכונים גנטיים ציבוריים או במכונים פרטיים.

בחירת מין הילוד

כיום זוגות לא מעטים מעוניינים בבחירת מין הילוד, בדרכ כשישנם ילדים מאותו מין.

הועדות האתיות בארץ ובחו"ל לא שוללות את הבקשה לשם איזון משפחתי-מגדרי, כאשר יש לפחות שני ילדים מאותו מין.

אם כי בארץ התקנה מאפשרת בחירת מין העובר מסיבה לא רפואית רק אם לאותו זוג יש ארבעה ילדים מאותו מין. במצב זה יש להגיש בקשה מיוחדת למשרד הבריאות לשם ביצוע ההליך בארץ.

במידה ולזוג יש רק שני ילדים מאותו מין ניתן לבצע את בחירת המין בחו"ל.

לקראת ביצוע ההליך החו"ל, ניתן לבצע את ההפרייה והקפאת העוברים בארץ, ולאחר מכן לשלוח את העוברים לבחירת המין בחו"ל.

טופס בקשת יעוץ